torsdag 10 juni 2010

Min trädgård. Del 2.

Sedan bilderna i förra inlägget har det hänt lite, tack och lov! Trädgården vi nu håller på att skapa är till stor del en nyttoträdgård eftersom vi tycker mycket om att äta egenodlat men samtidigt ska här finnas fina prydnadsväxter, rum för vila och avkoppling och plats för lek. Viktigt är att det det ska vara funktionellt och vackert på samma gång. Här ska finnas fruktträd, bärbuskar, örtagård, grönsaksland och mängder av härliga växter bara till lyst. Fast eftersom även nyttoväxterna är väldigt vackra så blir det fint överallt.

Mycket av min inspiration tar jag från egnahemsträdgårdarna på 1930-talet men även från de formella örtagårdarna genom historien. Samtidigt har jag med mig ett "arv" från mina tidigare trädgårdar där varje trädgård har lämnat spår efter sig i form av vackra intryck, stämningar, goda idéer o.s.v. och en hel del av det vill jag återskapa och fortsätta ha omkring mig.

Från England har jag t.ex. med mig rumsindelningen och den mysiga och ombonade känslan den skapar och därför ska här finnas flera ”rum”, bl.a. välkomstrummet (entrén), matrummet (altanen), lilla och stora örtagården, den vilda trädgården, köksträdgården, arbetsrummet (kompost och planteringsbord), solhörnan för vila och så gräsytor för aktivitet.
För att skapa så många rum måste utformningen planeras noga, framför allt väggarna och taket som ger struktur. I vår trädgård kommer väggarna att bestå av både byggda konstruktioner och högre planteringar med prydnadsbuskar och perenner. Väggarna kommer också att skydda från vind och skapa ett varmare microklimat. Träd är ju en självklarhet som tak men under tiden de växer upp så bygger vi på höjden och tar hjälp av klätterväxter.

Ett av de stora utmaningarna blir att komma överens med lerjorden. Lerjord är dock igen dålig utgångspunkt får odling, den innehåller framför allt mycket näring, men få växter klarar av att växa i mycket tung, kompakt och dåligt dränerad lerjord vilket vi har. En sådan jord blir lätt vattenmättad (= drunkningsrisk) + att den är kall vilket gör att den värms upp långsamt på våren och växterna får en långsammare start. Och vi som ska ha örtagårdar med mängder av växter som älskar varmt och väldränerat och en köksträdgård som vi vill ska komma igång tidigt på året! Jag säger bara primörer med smör!
Lösningen för örter och grönsaker blev därför rejäla odlingslådor med fluffig, sandblandad jord. För övriga planteringar gäller rejäl jordförbättring med mängder av barkmull och hästgödsel. Tack och lov bor vi nära ett generöst stall :)


Här är baksidan med några av våra rum som håller på att ta form. Väggarna är inte riktigt på plats ännu men ni kan få en idé om utformningen genom att titta på rabatterna där väggarna ska växa upp.
Närmast ser ni stora örtagården med inramande rabatter/väggar och valvbågen som ska täckas av honungsrosen Rosa Helenae hybrida. Örtagården ska senare stenläggas.
Längs huset har vi solvrån i hörnet, sedan kommer lilla örtagården och sist matrummet. Matrummet ska få en vägg av växter till höger om sig som avgränsning. Till höger om matrummet, mellan husen, har vi arbetsrummet med kompost osv. avskärmat med ett staket mot baksidan (grind håller på att snickras) och med spaljéer som ska täckas av vildvin mot framsidan.Annan vinkel. Här ser man också köksträdgården till vänster.I lilla örtagården närmast huset växter mest grönsaker och örter som jag dagligen använder i maten så att jag har dessa nära till hands. Där huset möter förrådet har vi ett härligt varmt hörn och jag tippar på zon 1 fast vi eg. har zon 2 här. Perfekt för en liten Medelhavshörna så småningom.


Köksträdgården ska snart ska få en egen karaktär med bl.s. barkchips som markbeläggning. Som vindskydd mot norr har den fått en spaljé "i ryggen" som kommer att täckas av humle och snart växer en låg vägg upp i väster.


9 ton finfin ört-och grönsaksjord beställdes till alla lådorna och det tog mig en vecka att fylla dem. Man behöver inget gym när man anlägger en trädgård ;)

Men det är mycket kvar. Bl.a. ska gångar och ytor stenläggas, en pergola för klätterväxter ska byggas liksom ett vedskjul, fler rum ska anläggas, vi ska ha hallonland, bärbuskar och fler fruktträd och så ska vi såklart ha en fin framsida. Runt nästan hela tomten ska sedan en syrenhäck planteras som ska få växa sig hög och frodig. Men eftersom allt redan finns på en ritning behöver vi inte planera under tiden utan vi tar bara en yta i taget när vi känner för det. I vår egen takt och efter våra förutsättningar. Det kommer att ta flera år innan vi har en uppvuxen trädgård men så roligt det kommer att vara under tiden. Och en trädgård blir ju aldrig färdig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar